SOCIETAT INTERNACIONAL DE GEOLOGIA I MINERIA AMBIENTAL PER AL DESENVAUPAMENT I L'ORDENAMENT TERRITORIAL Societat internacional registrada al Departament de Justicia. Agost 2013 nº 50798 - NIF G65976516 DECLARACIÓ EN TORN A LA MINERIA DE BONABE – SALAU (PALLARS SOBIRÀ...