COORDINADODORA DE GRUPOS DE CAMPO DEL EXCURSIONISMO CIENTÍFICO Y DE FORMACIÓN DE LA RED IBÉRICA DE ESPACIOS GEOMINEROS / REDE IBERICA DE ESPAÇÇOS GEMINEIROS / XARXA IBÊRICA D¨ESPAIS GEOMINERS

PROPOSTA DE NORMATIVES D’ÚS PER FER SORTIDES GEOLÒGIQUES DE CAMP, PER ALS PROPERS MESOS

CONSIDERACIONS PREVIES

* Disposició transitoria: en base a normativa i recomanacions de les autoritats sanitàries Sigmadot exigirà test d’antígens a tots els participants de les sortides i cursos organitzats.

A) NECESSITAT DE LA REALITZACIÓ D’AQUESTES ACTIVITATS

Aquestes activitats són necessàries per a la formació dels professionals de l’ensenyament, de cara a la transmissió pràctica dels coneixements geològics i també de el patrimoni geològic i miner

Normalment es van efectuant durant tot l’any, però especialment durant els mesos d’estiu, entre juliol i mitjans de setembre

A més, aquestes activitats són necessàries per al coneixement del Medi Natural i especialment de el Medi Geològic.

Aquestes activitats tenen un clar caràcter formatiu, de caire científica, que no es poden divulgar virtualment i també, en alguns casos, tenen un complement afegit d’un clar caràcter d’activitat cultural formativa a l’aire lliure

Així mateix, aquestes activitats geològiques poden ser extrapolables a altres disciplines relacionades amb el Medi Natural i amb el Medi Social: fauna, flora, geografia, història, arqueologia

 

B) SITUACIÓ ACTUAL RELACIONADA AMB LA PANDÈMIA

Tot i així a ningú se li escapa que la situació actual, davant el risc d’extensió de la pandèmia, és clarament anormal. Per tot això, aquestes activitats només podrien realitzar-se sota una sèrie de requisits

No obstant això, les notícies que van arribant, marquen una certa tendència a l’obertura parcial i zonal de les restriccions. Tot i així, creiem que tot el que segueix a continuació és previsiblement compatible amb les disposicions que vagin arribant des dels poders públics, tant locals, com autonòmics o estatals

 1. Tenir l’autorització dels departaments d’Interior i Salut, sempre que persisteixi algun tipus de restricció secundària de el Decret de l’Estat d’Alarma
 2. En el cas d’existir aquesta restricció, aquestes activitats es realitzarien amb un total respecte a les normes higièniques habituals
 3. Així mateix, en el cas de no existir aquestes restriccions, se sobreentén que la mobilitat es pot efectuar lliurement
 4. En tot cas, com és de suposar, sí que hi haurà limitacions relatives a la concentració significatives de persona. En funció d’això, aquestes activitats estaran limitades a petits grups de 15 – 20 persones, tant per qüestions de sanitat com per qüestions didàctiques, de transmissió de coneixements
 5. Situant-nos en la perspectiva que a partir del juliol ja no estarà vigent, en tota la seva amplitud, l’estat d’alarma, les qüestions relacionades amb les restriccions hauran de situar-se en les limitacions a l’àmbit de les concentracions de persones en les activitats de camp , entenent que actualment a les superfícies comercials es permet un màxim de 40 – 50 persones, guardant-se les distàncies d’uns 2 metres, cal extrapolar que en un àmbit obert, en el Medi Natural, un conjunt de 15 persones ja seria assumible ara, en ple estat d’alarma. Cal considerar que la compra que actualment es realitza en les superfícies comercials dedicades a l’alimentació, és una activitat bàsica fonamental, com ho és també la formació de les persones
 6. Com a mesures d’auto prevenció, en la perspectiva de la no vigència de l’estat d’alarma, o en la perspectiva d’una disminució previsible d’ell mateix, caldria establir una normativa o protocol adequat per a realitzar aquestes activitats a l’aire lliure, sense que això pugui suposar cap perill. Aquestes premisses serien les següents
 7. La situació de l´estat de la pandèmia sembla que va evolucionant cap a una situació propera d´una anomenada “NOVA NORMALITAT”. Es dintre d´aquest context en el que proposem una sèrie de protocols i normatives

 

NORMATIVA FONAMENTAL, ATESA LA SITUACIÓ DE LA  PANDÈMIA EN CADA MOMENT

 • Efectuar les activitats de camp mitjançant recorreguts efectuats exclusivament a peu, que a més és com millor es coneix el Medi Natural. D’aquesta manera, amb els recorreguts a peu, a més es contribuiria a la millora de l’estat físic dels participants
 •  Coneixement explícit i el més exacte possible dels recorreguts a efectuar.
 •  Si la normativa d’activitats d’aquesta naturalesa encara estiguessis regulada amb restriccions de convivència de grups. Caldria donar informació d’això als cossos de seguretat, als guardes forestals i als municipis, en la mesura que aquesta exigència estigués establerta.
 •  Respectar en tot moment la distància entre les persones de 1’5 a 2 metres. En el moment de descans o mentre es donen les explicacions de camp. Aquesta distancia s´incrementaria o disminuiria (en funció de les fases de variació de l´evolució de la pandèmia
 •  Guardar una distancia mínima de 3 metres, mentre s´està caminant. Aquesta distancia s´incrementaria o disminuiria (en funció de les fases de variació de l´evolució de la pandèmia
 •  Evitar fer grups de varies persones mentre es realitza la caminada
 •  Les activitats estarien limitades a 15 – 20 persones
 •  El recomanable seria efectuar activitats d’un dia de durada (almenys durant les primeres setmanes de juliol). En el cas de ser de diversos dies, els recorreguts d’anada i tornada es realitzarien cada dia, des de l’allotjament a el lloc de l’activitat. Tot això en tant que no estiguessin oberts els establiments d’allotjament
 •  Evitar en el possible els desplaçaments en cotxe, amb l’excepció de apropar-nos als llocs de sortida i tornada. En aquest cas, els cotxes haurien de portar un màxim de dues persones, si persisteix una normativa que ho seguís imposant. En aquest cas seria el conductor i un passatger en la part del darrere, al seient oposat al conductor
 •  Cal considerar la possibilitat que diverses persones d’una mateixa unitat familiar que ja ha estat convivint en l’actualitat pugui ocupar el mateix vehicle.
 •  Evitar els desplaçaments amb autobús o amb tren, en tant que aquests no estiguin adequats a les necessitats actuals de separació de les persones
 •  Desaconsellar totalment els desplaçaments en avió, en tant que aquests no estiguin adequats a les necessitats actuals de separació de les persones
 •  Menjar al camp, amb entrepans, amb carmanyoles o amb estris més moderns. Això sí, mantenint la distància de seguretat entre les persones
 •  No intercanviar ni menjars ni begudes
 •  Utilització de mitjans tècnics (àudios i fonos) per a les explicacions tècniques i científiques, sempre amb les condicions ambientals de respecte a el medi natural. Cal considerar que si els assistents són 20, la distància màxima és de 40 – 60 metres, que de poder ser en cercle només requeria d’un diàmetre de 10 metres i situats en trama seria només cal un quadrat de 6 x 4’5 m. Fins i tot, amb aquesta distància no serien necessaris els mitjans tècnics
 •  Evitar que aquests equips tècnics malmetin l´estabilitat i la pau del Medi Natural
 •  Cada participant haurà de portar els seus propis estris de camp, (Prismàtics, lupa, brúixola, GPS, martell de geòleg etc) que no es podran compartir, sota cap cas.
 •  Si cal, convindria utilitzar mascaretes quirúrgiques i guants, per prevenir-nos i prevenir als altres

 

 

NORMATIVES FONAMENTALS HABITUALS

 • Recollir totes les restes generades per l’activitat humana. Aquesta és una activitat obligatòria que s’ha de fer sempre
 • Evitar les hores de la màxima canícula. Les millors activitats de camp, i més sanes, són les que es realitzen a primera hora del matí o al capvespre
 •  Fer servir ulleres protectores del Sol
 •  Efectuar una hidratació adequada. cada persona portarà la seva pròpia cantimplora o ampolla de líquids per rehidratar, sense que es comparteixi amb ningú més.
 •  Evitar els llocs perillosos o amb risc, per efectuar els reconeixements de camp De manera que no s’hagin d’utilitzar els serveis sanitaris o de rescat per negligència, donada la situació que estem passant i cal optimitzar els recursos on són més necessaris.
 •  Usar els mètodes necessaris per a combatre la insolació
 •  Tenir en compte les condicions físiques de cada participant en les activitats a desenvolupar
 •  Disposar, per part de l´organització d’un pòlissa d’assegurances, com és normatiu fer en totes les activitats de camp, siguin de formació, com en aquest cas o no. Tot això, d’acord amb la legalitat vigent.

 

 

CONSIDERACIONS FINALS

1) Procedir, a partir de les properes fases de confinament a considerar que les activitats de formació són essencials per a la bona qualitat de vida de la nostra societat

2) Considerar quals 15 – 20 persones, efectuant una activitat formativa en el camp, suposen menys risc que el que es pot tenir dintre d´un supermercat, on de vegades i en funció de la seva superfície, poden arribar a encabir 40 – 50 persones en un supermercat. Sent ambdues activitats bàsiques i guardant en tots els casos la distància mínima de seguretat

3) Quant arribin les successives fases de reducció de l’estat d’alarma, afavorir aquestes activitats formatives a l’aire lliure, sempre i en tot moment, mantenint totes les precaucions necessàries

 

 

SIGMADOT

 

https://sigmadot.cat/es/

 

En nom de la COORDINADODORA DE GRUPOS DE CAMPO DEL EXCURSIONISMO CIENTÍFICO Y DE FORMACIÓN DE LA RED IBÉRICA DE ESPACIOS GEOMINEROS / REDE IBERICA DE ESPAÇÇOS GEMINEIROS / XARXA IBÊRICA D¨ESPAIS GEOMINERS

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies