Presentació de Comunicacions i Murals

NORMES GENERALS PER A LA PRESENTACIÓ DELS RESUMS DE LES COMUNICACIONS I DELS MURALS

LES COMUNICACIONS I ELS MURALS QUE ES PRESENTEN EN EL TRANSCURS DE LES SESSIONS DEL CONGRÉS QUE ES REALITZEN A MANRESA, DURANT ELS DIES 1 I 2 DE JUNY DE 2018

TÍTOL DELS RESUMS

Haurà de ser serà breu i rellevant als seus continguts, precisant l’enquadrament geogràfic i geològic

TEXT DELS RESUMS

D’una a dues pàgines, amb tipus de lletra Times New Roman, mida 12,

MARGES

  • Superior: 2,25cm
  • Inferior: 2,50cm
  • Laterals: 3cm
  • Interlineat: senzill

PARAULES CLAUS

Convindrà afegir en tots els resums diverses Paraules Clau, amb un màxim de 5.

TEMÀTICA DE LES COMUNICACIONS I DELS MURALS

  • Història de la Geologia a Catalunya
  • Història de la Geologia en general
  • Història de la Mineria a Catalunya
  • Història de la Mineria a General
  • Patrimoni Geològic i Miner
  • L’obra de Lluís Marià Vidal i Carreras

LLENGÜES

Els títols s’hauran de presentar en alguna de les llengües del congrés: aranès, català, francès, espanyol, portuguès o anglès.

El text del resum també haurà de presentar-se en alguna de les llengües del congrés. Així mateix, s’aconsella afegir un resum breu en anglès.

 PRESENTACIÓ DELS RESUMS

Les persones autores dels treballs, prèviament a la data del congrés, han de presentar un resum dels seus treballs, en format Word, amb una extensió màxima de dos fulls DIN A-4, a doble espai, lletra Times New Roman 12 pt.

Els resums hauran de ser proposats abans del dia 1 de maig de 2018 i s’intentaran publicar al quadernet de resums. Perquè un resum sigui acceptat, almenys un dels autors haurà d’estar inscrit al congrés.

Tots els resums, s’han d’enviar a la Secretaria General del Congrés, al correu mata@geoparc.cat

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Durant el congrés els autors disposaran d’un temps limitat (que es fixarà en funció de les comunicacions presentades) d’uns 10 minuts, com a màxim, per a l’exposició oral de cada comunicació.

Així mateix, els pòsters o murals tindran una mida A0 (841×1189 mm).

El text de les comunicacions s’ha de lliurar durant el Congrés. Els treballs acceptats seran publicats en el llibre d’actes (en format digital). Prèviament, es donaran a conèixer les normes de presentació dels texts de les comunicacions i dels murals

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies